Organisationsnr: 802542-2919

Föreningen har som plan att genomföra aktiviteter i form av officiella Nose Work tävlingar och prov.

Styrelse

Inger Borg, ordförande

Franziska Finardi Zurfluh, vice ordförande

Gunilla Ståål, kassör

Ann-Mari Holmström, sekreterare

Kristina Karlsson, ledamot 

Susanne Lindros, suppleant

Liselotte Hagberg, suppleant

Mikael Andersson, Revisor

Valberedning är ännu inte tillsatt


Arbetsgrupp

Föreningen har också en arbetsgrupp som har till uppgift att planera för olika aktiviteter/tävlingar. I arbetsgruppen ingår förutom styrelsen

Bibbi Sondell

Rikke Widell

Kristina Jensen

Sara Wiberg, avgått oktober 2023

Anki Andersson fr.om oktober 2023